Vừa qua do ảnh huởng của thiên tai, bão lũ, đời sống của nhân dân xã Nghĩa Đô - huyện Bảo Yên - tỉnh Lào Cai đã bị ảnh hưỏng nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và ...