Trong những năm qua, trường Tiểu học số 2 Thị trấn Phố Ràng luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức, truyền thống lịch sử dân tộc cho học sinh. Nhằm thiết thực chào mừng ...