Chiều ngày 11/4/2018 trường Tiểu học số 2 TT Phố Ràng  tổ chức  trò chơi cho học sinh thông qua tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp với hình thức tổ chức một số trò chơi cho học sinh.