Chuẩn bị bước vào những ngày của tháng 5 đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam đều xúc động, thành kính hướng về Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, để ghi nhớ công ơn to lớn của ...