Ngày 30 tháng 12 năm 2017, tại nhà Văn hóa huyện Bảo Yên, Công ty cổ phần Trường học kết nối Việt Nam đã phối hợp với trường Tiểu học số 1, số 2 Phố Ràng tổ chức truyền thông tới ...